Silvestr 31.12.2021

  Vážení přátelé, oslava Silvestra 2021 na Resselově náměstí je pro  rok 2021 zrušena. Bohužel platná opatření není možné při této akci zajistit.

 

* * * 

 

 

Vážení přátelé,

s politováním Vám musíme oznámit, že Silvestr 2020 nemůže s ohledem na stanové podmínky Vládou ČR a Městem Chrudim splnit.

Přejeme Vám krásný Silvestr v kruhu rodiny.

 

 

Ročník 2019

 

 

 

VIDEOGALERIE


MINULÉ ROČNÍKY


ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

FOTOGALERIE


ROK 2017

ROK 2014

NAPSALI O NÁS


Chrudimský zpravodaj 1/2020

Chrudim dnes 1/2020

  Noviny kraje 12/2019

PARTNEŘI

 


Ing. Roman Línek

vicehejtman Pardubického kraje

Mgr. Petr Řezníček

bývalý starosta města Chrudim

      

Účetní Pardubice, s.r.o.

MÁLEK & PARTNERS, s.r.o.

 

POŘADATEL 

Informace k pořizování audio-vizuálních záznamů na veřejných akcí (GDPR)

Dle §84 obč. zák. lze zachytit podobu člověka, ze které lze určit jeho totožnost, jen s jeho souhlasem.

Dle §89 obč. zák. jsou povoleny určité výjimky, které je však třeba vykládat ve spojení s celou pravou o podobiznách a soukromí v §84 – 90 obč. zák. V §89 je mimo jiné řečeno, že „Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství“.

Osoba účastnící se akcí společnosti R36.cz (dále jen organizace) bere na vědomí a svou účastní výslovně souhlasí s tím, aby organizace bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti organizace.

Osoba účastnící se akcí organizace má kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů:

  • e-mailovou zprávou na adresu: podpora@r36.cz
  • písemně zaslaným na adresu: R36.cz, s.r.o., Rezidence EXPO, Molákova 577/34, 186 00 Praha 8