Silvestr 31.12.2022 pořádat nebudeme, ale rozhodli jsme se přinést opět něco nového do Chrudimi!

Vstupenky koupíte na stránkách Chrudimského divadla

 

Silvestr 31.12.2021

  Vážení přátelé, oslava Silvestra 2021 na Resselově náměstí je pro  rok 2021 zrušena. Bohužel platná opatření není možné při této akci zajistit.

 

* * * 

 

 

Vážení přátelé,

s politováním Vám musíme oznámit, že Silvestr 2020 nemůže s ohledem na stanové podmínky Vládou ČR a Městem Chrudim splnit.

Přejeme Vám krásný Silvestr v kruhu rodiny.

 

 

Ročník 2019

 

 

 

VIDEOGALERIE


MINULÉ ROČNÍKY


ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

FOTOGALERIE


ROK 2017

ROK 2014

NAPSALI O NÁS


Chrudimský zpravodaj 1/2020

Chrudim dnes 1/2020

  Noviny kraje 12/2019

PARTNEŘI

 


Ing. Roman Línek

vicehejtman Pardubického kraje

Mgr. Petr Řezníček

bývalý starosta města Chrudim

      

Účetní Pardubice, s.r.o.

MÁLEK & PARTNERS, s.r.o.

 

POŘADATEL 

Informace k pořizování audio-vizuálních záznamů na veřejných akcí (GDPR)

Dle §84 obč. zák. lze zachytit podobu člověka, ze které lze určit jeho totožnost, jen s jeho souhlasem.

Dle §89 obč. zák. jsou povoleny určité výjimky, které je však třeba vykládat ve spojení s celou pravou o podobiznách a soukromí v §84 – 90 obč. zák. V §89 je mimo jiné řečeno, že „Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství“.

Osoba účastnící se akcí společnosti R36.cz (dále jen organizace) bere na vědomí a svou účastní výslovně souhlasí s tím, aby organizace bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti organizace.

Osoba účastnící se akcí organizace má kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů:

  • e-mailovou zprávou na adresu: podpora@r36.cz
  • písemně zaslaným na adresu: R36.cz, s.r.o., Rezidence EXPO, Molákova 577/34, 186 00 Praha 8